علوم تجربی متوسطه اول زیر میکروسکوپ

در این مجموعه فیلم های آموزشی، همه نمونه هایی که در کتاب علوم تجربی هفتم تا نهم به آن اشاره شده مانند سنگ، گیاه، جانور، بافت های مختلف و  ……. در زیر میکروسکوپ بررسی شده است .

 

 

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید