جام ملی زیست فناوری

 

برای دریافت فایل مقاله جام ملی زیست فناوری کلیک کنید.

برای دریافت برنامه آموزشی جام ملی زیست فناوری کلیک کنید.

برای دریافت راهنمای اجرایی مرحله کشوری جام ملی زیست فناوری کلیک کنید.

برای مشاهده جلسه توجیهی جام ملی زیست فناوری (مرحله کشوری) کلیک کنید.

 

 

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید