بررسی فعالیت بیوشیمیایی باکتری ها

برای شناسایی هر دسته یا گروه از باکتری ها از محیط‌های کشت ویژه و … این محیط به‌عنوان یک محیط مغذی پایه، برای بررسی آنتی‌بیوگرام مناسب است.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید