بارور شدن تخمک به وسیله اسپرم

بعد از ورود اولین اسپرم به درون تخمک، اطراف تخمک به وسیله‌ی لایه پروتیینی غلیظ دیگری گرفته می‌شود که این لایه پروتیینی به وسیله‌ی هیچ اسپرم دیگری تخریب نمی‌شود بنابراین اسپرم‌های بعدی نخواهند توانست وارد تخمک بشوند. طول عمر اسپرم‌ها یک هفته است ولی فقط تا ۴۸ ساعت قابلیت باروری دارد. ولی تخمک ۲۴ و به ندرت ۴۸ ساعت زنده مانده و قابلیت باروری دارد.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید