آموزش زیست دوازدهم – فصلهای 1 تا 3

در این ویدئوها درس زیست شناسی پایه دوازدهم توسط مدرسین پژوهش‌سرای دانش آموزی اسلامشهر تدریس می‌شود. وجه تمایز تدریس درس…

17
رایگان!