آموزش زیست دهم

5.00 1 رای
رایگان!

فصل 1 تا 4 در این ویدئوها درس زیست شناسی پایه دهم، فصل اول تا فصل چهار، توسط مدرسین پژوهش‌سرای…

42
رایگان!

تاریخچه زیست فناوری

این دوره در پنج فیلم تاریخچه زیست فناوری را به شما توضیح می‌دهد.

52
رایگان!