5- اثر بهداشت بر محيط زيست

همانطور که می‌دانیم رعایت بهداشت توسط انسان بر دو مورد مهم اثر می‌گذارد یک حفظ محیط زیست داخلی و دیگری محیط زیست اطراف محل زندگی‌اش است. رعایت بهداشت در هر دو زمینه اثر متقابل بر سلامت محیط زندگی فرد، جامعه و محیط زیست پاک کره زمین دارد.

شرایط ایمن برای حفظ سلامت انسان و موجودات دیگر یکی از شرایط اساسی ادامه حیات است. آب سالم، غذای سالم و کافی و هوای پاک سه نیاز اساسی ادامه حیات بشر است. این‌ها در مفهومی به نامی بهداشت محیط جای می‌گیرد.

(شکل -20) آب سالم، هوای پاک، غذای کافی

فرهنگ سازی و آموزش در حوزه بهداشت محیط، اختصاص میزانی از در آمد هر ارگان و سازمانی به هزینه کردن در حوزه سلامت محیط زیست، تصویب لوایح و قوانین در این حوزه و الزام قانونی به انجام آن، از مواردی است که می‌تواند اثر رعایت مسائل بهداشتی را در این حوزه نمایان کند.

بنظر شما آیا راهی برای پیشبرد این اهداف وجود دارد؟

دفع و تسویه پساب شهری، روستایی و صنعتی، دفع زباله، آلودگی هوای شهری و صنعتی، آلودگی آب به خاطر سموم و کود‌های شیمیایی و… چند تا از هزاران معظلی هستند که بهداشت محیط با آن‌ها درگیر بوده و برای تمام این موارد قوانین و برنامه‌هایی پیش بینی شده است.

آیا همه این دستورالعمل‌ها‌ به طور کامل در کشور ما اجرایی می‌شوند؟

 

5-1 نقش موثر اصلاح الگوي مصرف در حفظ سلامت محیط زیست

  • بهینه مصرف کردن آب
  • استفاده از آفت کش و حشره‌کش‌های زیستی
  • استفاده کمتر از پلاستیک و ظروف یکبار مصرف پلاستیکی

مواردي كه در راستاي اصلاح الگوي مصرف پيش مي‌روند، مانع فرسايش خاك شده و ‌پوشش گياهي منطقه را حفظ می‌کند. همچنین از آلوده شدن آب‌هاي سطحي و زيرزميني جلوگيري كرده و موجب حفظ منابع انرژی و کاهش هزینه‌های بسیار زیاد در راستای سلامتی می‌شود.

(شکل -21) اصلاح الگوی مصرف

5-2 تنوع زيستي

تنوع زیستی در ساده‌ترین مفهوم و تعریف به سطوح مختلفی از حیات برروی کره زمین اطلاق می‌شود. از طرفی گوناگونی زیستی به سه مفهوم تنوع ژنی، تنوع گونه و تنوع زیست بوم (اکوسیستم[1]) کاملا مرتبط است. تعداد گونه‌های گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم ها ‌گنجینه فراوانی از انواع ژن ها‌ را در سطح کره زمین شامل می‌شود.

برای افزایش آگاهی از مسائل مربوط به تنوع زیستی، سازمان ملل در سال 1992 کنفرانسی را درباره حمایت از محیط زیست در ریودوژانیرو برگزار کرد که یکی از دستاوردهای آن انعقاد پیمان تنوع زیستی است که ایران هم درسال 1375 این معاهده را تصویب کرد و به آن پیوست.

پیشرفت و جایگزینی تکنولوژی‌های نوین در مقابل زندگی سنتی، افزایش جمعیت، افزایش آلاینده ها‌همگی موجب تغییر اکوسیستم[2]، کاهش تنوع ژنی و در ادامه آن، کاهش تنوع گونه اي و از دست دادن بسیاری گونه‌ها ‌شده است.

(شکل-22) اکوسیستم 

(شکل-23) زنجیره غذایی

 

تفسير اين تصوير با شماست

 

 

[1] Ecosystem

[2] اکوسیستم یک سیستم طبیعی شامل گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم‌ها (مجموعه‌ی موجودات زنده) است که در یک ناحیه مشخص با همه‌ی عوامل و اجزای فیزیکی غیرزنده‌ی محیط در تعامل هستند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید