4- از زیست فناوری دارویی چه می‌دانید؟

زیست فناوری دارویی حوزه ای کمابیش نوین و روبه رشد است؛ حوزه ای که در آن از مبانی زیست فناوری برای تولید داروهای بهتر و کارآمدتر استفاده می‌شود. امروزه اکثر داروهای موجود در بازار دارای فرمولاسیون زیستی هستند؛ مانند آنتی بیوتیک‌ها، محصولات نوکلئیک اسیدی و واکسن‌ها. زیست فناوری دارویی برای تولید چنین داروهایی مبتنی بر اصول و سلسله مراتبی است که عبارت اند از:

  • یادگیری اصول بیماری و سلامت
  • یادگیری سازوکار‌های مولکولی اولیه ی مرتبط با عملکرد مولکول‌های زیستی
  • یادگیری فرایند تولید و خالص سازی این مولکول‌ها
  • یادگیری اصول مرتبط با طول عمر، ثبات، سمیت و قدرت ایمنی زایی[1] محصولات دارویی و سیستم‌های دارورسانی[2]
  • ثبت اختراع[3]
  • کارآزمایی‌های بالینی[4]

(شکل- 14) زیست‌فناوری دارویی منجر به تحولی عظیم در عرصه ی درمان شده‌است.

 

 

[1] immunogenicity

[2] drug delivery

[3] patent

[4] clinical trials

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید