1-آنچه در این بخش می ‏آموزید

مبانی زیست فناوری کشاورزی

Basics of agricultural biotech

گردآورنده: بهار امیرکاوه

ویراستار علمی: دکتر علیرضا فراست

آنچه در این بخش می‏ آموزید

شناسه اثر:

 

مبانی زیست فناوری کشاورزی

ناشر: ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری

باشگاه دانش آموزی زیست فناوری

گردآورنده: بهار امیرکاوه

ویراستار علمی: دکتر علیرضا فراست

 

سال 1398

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید