گیاهان – فتوسنتز

برگ

تعرق و آوند چوبی

تولید اکسیژن

فرآیند شگفت انگیز فتوسنتز

اگر تمام درختان یک شهر را قطع کنید چه اتفاقی می‌افتد

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید