گیاهان – آونددار و بدون آوند

آوند

تکثیر جنسی و غیرجنسی گیاهان

تولید مثل خزه تباران از گیاهان غیرآوندی

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید