کتاب مهارت زیست فناوری 2- تکنیک های مولکولی کار با DNA (ویژه دانش آموزان متوسطه دوم و معلمان)

واژه بيوتکنولوژی تركيبی از دو كلمه بیو به معنای “زيست” و تکنولوژی به معنای “فن آوری” است. معادل فارسی بیوتکنولوژی واژه ”
زیست فناوری” است. “زيست” به كليه فرآیندهای حياتی دلالت دارد و “تکنولوژی يا فناوری” به طيف وسيعی از ابزار، فنون، اصول و فرآيندها اشاره دارد.

تقسیم بندی زيست فناوری به شاخه‌های مختلف، برحسب ديدگاه متخصصين و دانشمندان مختلف فرق می‌كند. در رايج ترين تقسيم بندی، از نام علوم مختلف با پيشوند زيست فناوری استفاده می‌كنند و نام شاخه‌ای از زيست فناوری را بدين ترتيب وضع می‌كنند. مانند زيست فناوری پزشکی كه از تلاقی بيوتکنولوژی با علم پزشکی بوجود آمده است، يا زيست فناوری كشاورزی كه كاربرد زيست فناوری در كشاورزی را نشان می‌دهد. بدین ترتيب می‌توان از زيست فناوری داروئی، زيست فناوری ميکروبی، زيست فناوری دريا، زيسات فناوری قضائی يا پزشکی قانونی، زيست فناوری غذائی، زيست فناوری صنعتی، زيست فناوری نفت، زيست فناوری تشخيصی و … نام برد.

برای دریافت کامل متن کلیک کنید.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید