نوترکیب DNA

مولکول‌های دی‌ان‌ای نوترکیب توسط روش‌های نوترکیبی ژنتیک با در کنارهم قرار دادن مواد ژنتیکی منابع مختلف در آزمایشگاه ساخته می‌شوند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید