میکروجلبک

دوره ی زیست فناوری مخصوص دانش آموزان متوسطه اول و متوسطه دوم

برای دریافت فایل PDF میکرو جلبک 1 کلیک کنید.

برای دریافت فایل PDF میکرو جلبک 2 کلیک کنید.

برای دریافت فایل PDF میکرو جلبک 3 کلیک کنید.

محتوای تئوری میکروجلبک

محتوای آزمایشگاهی میکروجلبک

 

 

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید