مهندسی ژنتیک

دوره ی زیست فناوری مخصوص دانش آموزان متوسطه اول و متوسطه دوم

برای دریافت فایل PDF مهندسی ژنتیک کلیک کنید.

محتوای تئوری مهندسی ژنتیک

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید