محتوای مسابقه متوسطه دوم

 کتاب OXFORD Biology فصل 2- زیست شناسی مولکولی (2.6. ساختار DNA و RNA) (2.7. همانندسازی، رونویسی و ترجمه DNA)  

زیست فناوری دارویی ( صفحه 16 تا صفحه 31)

دوره زیست فناوری : دنیای ژن

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید