علوم هفتم (فصل های 11 تا 15)

همه لحظه های کلاس علوم، زمان مناسبی برای مشاهدهٔ رفتار و عملکرد دانش آموز و سوق دادن او به سمت یادگیری بهتر است و همچنین آموزش علوم را در مدرسه محدود نکنید و آن‌ها را به سایر محیط های اجتماعی گسترش دهید.

علوم هفتم (فصل 11)

علوم هفتم (فصل 12)

علوم هفتم (فصل 13)

علوم هفتم (فصل 14)

علوم هفتم (فصل 15)

 

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید