علوم تجربی دبستان زیر میکروسکوپ

در این مجموعه فیلم های آموزشی، همه نمونه هایی که در کتاب علوم تجربی اول تا ششم دبستان به آن اشاره شده مانند سنگ، گیاه، جانور و ……. در زیر میکروسکوپ بررسی شده است .

 

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید