شاخه بندی زیست فناوری

یکی از اساسی ترین الزامات توسعه پایدار زیست فناوری، بهره مندی از نیروی انسانی کارآمد و توانا و در دسترس بودن نیروی انسانی در حوزه های مختلف زیست فناوری کشور است.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید