زیست فناوری چیست؟

بیوتکنولوژی یا زیست فناوری از تركیب “علم بیولوژی” و “فن تکنولوژی” با رابطه‌های بسیار پیچیده بـه وجود آمده است.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید