زیست فناوری محیط زیست

زیست فناوری زیست محیطی، به کاربرد موجودات زنده ذره‌بینی، در بهبود کیفیت محیط زیست اشاره دارد و بر پاکسازی محیط‌های آبی، خاکی و هوا متمرکز …

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید