زیست فناوری به زبان ساده (ویژه والدین)

کتاب حاضر نیز به منظور آشنایی شما عزیزان به عنوان والدین دانش آموزانی که آینده کشور را در دست دارند نوشته شده استدر طول این کتاب سعی شده ضمن معرفی زیست فناوری، به نگرانی های شما در خصوص انتخاب رشته و اشتغال فرزندتان پاسخ داده شودضمن اینکه تاکید می کنیم به تمامی علایق و تمایلات فرزندان این سرزمین احترام می گذاریم و رشد و بالندگی آنان را در تمامی حوزه ها خواستاریم.

جهت دریافت فایل کتاب کلیک کنید.

 

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید