دنیای باکتری

دوره ی زیست فناوری مخصوص دانش آموزان متوسطه اول و متوسطه دوم

برای دریافت فایل PDF دنیای باکتری کلیک کنید.

محتوای تئوری دنیای باکتری

محتوای آزمایشگاهی دنیای باکتری

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید