تک سلولی‌ها

این موجود گرد کوچک تک سلولی از طریق یک شبکه پلانکتونی مشترک با سوراخ‌های ریز میکروسکوپی که از طریق آن صدها لیتر آب عبور کرده به ما رسیده ما هنوز نتوانستیم این گونه را شناسایی کنیم. این گونه کمی رمزآلود است، اما راز بزرگتر هنوز در انتظار.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید