تکامل چگونه کار می کند


داروین در کتاب خود می نویسد: هر کاری که بشر می‌کند جلوه‌ای از انتخاب … او توضیح می‌دهد که چگونه جمعیت‌ها تکامل پیدا می‌کنند و با گذشت …

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید