بی‌مهرگان

بی‌مهرگان چه موجوداتی هستند؟ تعداد بی‌مهرگان خیلی زباد است به‌طوریکه بیش از 90% جانوران را شامل می‌شوند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید