بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دارویی


امروزه
زيست فناوری امکان درمان بسياری ازبيماریها و عوامل تشخيص آن را فراهم کرده است. اينفنآوری نوين در حقيقت حاصل فنون نوترکيب سازی DNA، مهندسی ژنتيک،زيستشناسی مولکولی،ايمنیشناسی و داروسازی است. کاربرد بيوتکنولوژی در زمينهٔ علوم پزشکی و دارويی امکان تشخيص پيش از تولد بيماری و پس از آن،ژندرمانی،کنار گذاشتن برخورد معلولی با بيمار و بيماریهای ديگر از کاربردهای بيوتکنولوژی در پزشکی است.توليد دارو، واکسنهای نوترکيب، ساخت کيتهای تشخيصی، توليدآنتیبادیهای مونوکلونال از ديگر کاربردهای مفيد زيستفناوری در حوزه داروسازی است.

برای مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید.

 

 

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید