بخش چهارم- شاخه های زیست فناوری

حال بیائید به بررسی مشتقات رشتة «زیست فناوری» بپردازیم؛

9-4 معرفی شاخه ‏های رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی)[1]

رشته بیوتکنولوژی یک رشته کاربردی و میان رشته‏ای مهندسی علوم است که قلمرو آن «حداقل ۳۳» حوزه تخصصی علوم را در بر می‏گیرد.

[1] Biotechnology

9-4-1 انواع شاخه‏های رشته زیست فناوری:

به طور کلی رشته زیست فناوری از 5 بخش اصلی تشکیل شده که عبارتند از:

1-1-4-9 بیوتکنولوژی پزشکی

2-1-4-9 بیوتکنولوژی غذایی داوریی

3-1-4-9 بیوتکنولوژی محیط زیست

4-1-4-9 بیوتکنولوژی صنعتی

5-1-4-9 بیوتکنولوژی کشاورزی

 

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید