اپی‌ژنتیک چیست؟

دو قلوهای همسان از DNAهای یکسانی منشاء گرفته‌اند، اما چرا در مراحل رشد خصوصیات متفاوتی از خود نشان می‌دهند؟ حتی در مورد صفاتی که به‌طور قابل توجهی منشاء ژنتیکی دارند هم گاهی تفاوتی در بین این افراد مشاهده می‌شود.

تقابل بین ذات طبیعی و تربیت می‌تواند منجر به بروز این تفاوت‌ها شود اما پاسخ اصلی رامی‌توانیم در اپی‌ژنتیک پیدا کنیم.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید