استخراج کیتوزان از پوسته میگو

استخراج کیتین به دو روش شیمیایی و زیستی صورت گرفت. در روش شیمیایی، از پنج روش مختلف جهت پروتئین‌زدایی و معدنی‌زدایی ضایعات میگو استفاده گردید که در‌ نهایت، …

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید