آنچه در این بخش می‏آموزید

مبانی زیست فناوری

The Basics of Biotechnology

 

گردآورندگان:

نوید اشهر شانجانی، پیمان ابراهیمی، بهار امیرکاوه

ویراستار علمی: دکتر علیرضا فراست

آنچه در این بخش می‏آموزید

 

شناسه اثر:

 

 مبانی زیست فناوری

ناشر: ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری

باشگاه دانش آموزی زیست فناوری

گردآورندگان:

نوید اشهر شانجانی، پیمان ابراهیمی، بهار امیرکاوه

ویراستار علمی: دکتر علیرضا فراست

 

سال 1398

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید